Ποδόσφαιρο

Σάββατο 8 Ιανουαρίου ωρα 2.30μμ

ΡΟΤΣΙΔΕΙΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ

ΡΟΤΣΙΔΗΣ – Ε.Ν.ΠΥΡΓΩΝ