Πραγματοποιήθηκε σήμερα 3 Νοεμβρίου, του Αγίου Γεωργίου του σπόρου η χειμερινή επανασπορά στο ΡΟΤΣΙΔΕΙΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ.