Πραγματοποιήθηκε απόψε Παρασκευή 9 Ιουλίου η γενική συνέλευση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΡΟΤΣΙΔΗ ΜΆΜΜΑΡΙ και εκλέξε τον συνδυασμό του Άντρου Σαββίδη ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην πρώτη του συνεδρία το νέο Δ.Σ. θα καταρτιστεί σε σώμα.